Algemene voorwaarden voor het shopping portal „STETSON.EU“ van ANTHEC GmbH & Co. KG inzake B2C


1. Reikwijdte en partijen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u plaatst via het shopping portal „STETSON.EU“

ANTHEC GmbH & Co. KG, Willy-Brandt-Weg 36, 48155 Münster, Duitsland
Directie: Andre Beelmann und Thomas Klatt
Bevoegde rechter: Amtsgericht Münster - HRA 9122
BTW-nummer: DE277126466
Tel.: +49 (0)251 322654249 Fax: +49 (0)251 32265413
infos@anthec.de

vertegenwoordigd door de beherend vennoot ANTHEC Verwaltungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Münster - HRB 13145) die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar directeuren Andre Beelmann en Thomas Klatt 
 

2. Bestelproces en totstandkoming overeenkomst

 

1. De presentatie van producten van de verkoper op de shoppagina's vormt geen juridisch bindend aanbod, maar uitsluitend een uitnodiging tot bestelling. U heeft de mogelijkheid op onze shop pagina's producten te kiezen en te bestellen. Indien u het gewenste product gevonden heeft, kunt u dat door te klikken op het icoontje van het winkelmandje vrijblijvend in uw winkelmandje plaatsen. De producten in het winkelmandje kunt u te allen tijde bekijken en weer verwijderen. Indien u de producten in uw winkelmandje wenst te kopen, klikt u op de button “Naar de kassa”. Na het invoeren van uw gegevens en het kiezen van de wijze van betaling wordt u doorgeleid naar de bestelpagina, waar u de ingevoerde gegevens nogmaals kunt controleren en corrigeren. Door te klikken op de button “Nu kopen” plaatst u een bindende bestelling van de in het winkelmandje geplaatste artikelen.

2. De koopovereenkomst komt tot stand zodra wij uw bestelling direct na ontvangst van de bestelling via een e-mail bevestigd hebben. De bestelling wordt geleverd binnen vijf dagen na de bevestiging ervan.

3. De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen in onze interne systemen. Onze algemene voorwaarden kunt u op onze pagina te allen tijde inzien en printen. De gegevens van de bestelling en de algemene voorwaarden worden u toegezonden. Klanten die zich hebben geregistreerd kunnen de gegevens van de bestelling na de bestelling ook inzien in ons shopsysteem.

4. De volgende talen zijn beschikbaar voor het sluiten van een koopovereenkomst: Duits, Engels, Italiaans, Frans en Nederlands.

 

3a. Bedenktijd

 

Consumenten hebben recht op 1 maand bedenktijd.

Informatie omtrent bedenktijd

Bedenktijd

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 1 maand zonder opgaaf van redenen te annuleren.

De termijn voor annulering bedraagt 1 maand vanaf de datum waarop u of een door u aangewezen derde anders dan de transporteur, de laatste artikelen in bezit heeft gekregen.

Voor de uitoefening van uw recht op bedenktijd dient u ons (ANTHEC GmbH & Co. KG, Willy-Brandt-Weg 36, 48155 Münster, tel.: +49 (0)251 322654249, fax: +49 (0)251 32265413, mail: infos@anthec.de) via een duidelijke mededeling (bijv. een brief verzonden via de post of een bericht per fax of e-mail) mede te delen dat u besloten heeft deze overeenkomst te annuleren. U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier; dit is echter niet verplicht.

Voor de naleving van de termijn volstaat dat u de mededeling omtrent het gebruik van het recht op bedenktijd verzendt voordat de deze termijn verstreken is.

Gevolgen van de annulering

Indien u deze overeenkomst annuleert, dienen wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de verzendkosten (uitgezonderd de eventueel ontstane extra kosten indien u gekozen heeft voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij uw mededeling omtrent de annulering hebben ontvangen terug te storten. Tenzij uitdrukkelijk anders met u wordt overeengekomen, gebruiken wij voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt; er zullen in geen geval extra kosten voor de terugstorting in rekening worden gebracht.

Wij kunnen weigeren over te gaan tot terugstorting zolang wij de artikelen niet hebben terug ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de artikelen heeft teruggestuurd, al naar gelang wat het eerst is.
U dient de artikelen onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop u ons heeft medegedeeld de overeenkomst te annuleren aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn is geëerbiedigd indien u de artikelen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De onmiddellijke kosten van retourzending zijn voor uw rekening. U bent uitsluitend aansprakelijk voor het eventuele waardeverlies van de artikelen, indien dat te wijten is aan een behandeling die niet terug te voeren valt op het controleren van de geschiktheid, de eigenschappen of het functioneren ervan.

 

3b. Modelformulier voor annulering

 

(Vul dit formulier in indien u de overeenkomst wenst te annuleren en zend dit terug.)

– Aan Steton.eu, ANTHEC GmbH & Co. KG, Willy-Brandt-Weg 36, 48155 Münster, tel.: +49 (0)251 322654249, fax: +49 (0)251 32265413, mail: infos@anthec.de:

– Hierbij annuleer/annuleren ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten koopovereenkomst voor de volgende artikelen (*)/ de uitvoering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (uitsluitend bij mededeling op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


 

4. Betalings- en leveringsvoorwaarden

 

1. De koopprijs is direct verschuldigd bij de bestelling. De prijzen zijn inclusief btw en verpakking.

2. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en vermeld op de factuur. De verzendkosten verschillen naar gelang de wijze van verzending en land van bestemming. Bij levering buiten de EU kunnen douanerechten, belastingen en heffingen van toepassing zijn. Meer informatie hierover alsmede een tabel met de verzendkosten vindt u via de link “Informatie over de verzending” in onze shop.

3. Betaling geschiedt vooraf, via PayPal of creditcard:

• Bij betaling vooraf sturen we u onze bankgegevens toe bij de bevestiging van de bestelling en gaan wij na ontvangst van de betaling over tot levering.

• Indien u gebruikmaakt van de betaalservice van PayPal worden u geen verdere kosten in rekening gebracht. Als u met de gratis incasso van PayPal of met uw PayPal-saldo betaalt, kunnen we de artikelen onmiddellijk versturen.

• U kunt bij ons betalen met MasterCard, Visa en American Express. Bij betaling met een creditcard wordt tijdens de bestelling de geldigheid van uw kaart gecontroleerd. Uw factuur wordt afgeboekt na bevestiging van de bestelling.

Nadere informatie en gegevens over de wijzen van betaling vindt u in de rubriek “FAQ” van onze shop.

4. Indien u te laat betaalt, zijn wij gerechtigd een rente wegens achterstallige betaling te vorderen van ten minste 5% boven de geldende basisrente. Wij behouden ons het recht voor betaling te vorderen voor overige schade.

5. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering door DHL op het opgegeven adres in een verzekerd pakket. De levertijd in Duitsland bedraagt maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de betaling of afschrijving van uw rekening. De levertijd in het buitenland bedraagt - afhankelijk van het land van bestemming - maximaal 18 werkdagen na ontvangst van de betaling of afschrijving van uw rekening. Op de desbetreffende productpagina's worden de eventuele afwijkende levertijden vermeld. Nadere informatie over leveringen in het buitenland vindt u in de verzendtabel van onze shop.

 

5. Aansprakelijkheid voor tekortkomingen

 

Wij zijn aansprakelijk voor tekortkomingen conform de wettelijke voorschriften. 

6. Voorbehoud van eigendomsrecht

 

De artikelen blijven ons eigendom totdat de betaling volledig voldaan is.

 

7. Toepasselijk recht

 

Het Duitse recht is van toepassing onder uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Voor consumenten geldt deze forumkeuze uitsluitend indien de bescherming voorzien in dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument gewoonlijk verblijft niet terzijde worden geschoven.

 

8. Bescherming persoonsgegevens

 

Wij eerbiedigen en beschermen uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend binnen het kader van de wettelijke voorschriften. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar onze verklaring omtrent de bescherming van de persoonsgegevens.

 

9. Slotbepalingen

 

Indien een clausule van deze bepalingen nietig wordt of blijkt, laat dat de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de nietige bepaling gelden de desbetreffende wettelijke voorschriften.

Even wachten aub...

Het artikel

{{var product.name}}

wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Verder winkelen
Naar winkelmandje