Informatie omtrent bedenktijd

Bedenktijd

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 100 dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren.

De termijn voor annulering bedraagt 100 dagen vanaf de datum waarop u of een door u aangewezen derde anders dan de transporteur, de laatste artikelen in bezit heeft gekregen.

Voor de uitoefening van uw recht op bedenktijd dient u ons (ANTHEC GmbH & Co. KG, Willy-Brandt-Weg 36, 48155 Münster, tel.: +49 (0)251 322654249, fax: +49 (0)251 32265413, mail: support@stetson.eu) via een duidelijke mededeling (bijv. een brief verzonden via de post of een bericht per fax of e-mail) mede te delen dat u besloten heeft deze overeenkomst te annuleren. U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier; dit is echter niet verplicht.

Voor de naleving van de termijn volstaat dat u de mededeling omtrent het gebruik van het recht op bedenktijd verzendt voordat de deze termijn verstreken is.

Gevolgen van de annulering

Indien u deze overeenkomst annuleert, dienen wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de verzendkosten (uitgezonderd de eventueel ontstane extra kosten indien u gekozen heeft voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij uw mededeling omtrent de annulering hebben ontvangen terug te storten. Tenzij uitdrukkelijk anders met u wordt overeengekomen, gebruiken wij voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt; er zullen in geen geval extra kosten voor de terugstorting in rekening worden gebracht.

Wij kunnen weigeren over te gaan tot terugstorting zolang wij de artikelen niet hebben terug ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de artikelen heeft teruggestuurd, al naar gelang wat het eerst is.
U dient de artikelen onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop u ons heeft medegedeeld de overeenkomst te annuleren aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn is geëerbiedigd indien u de artikelen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De onmiddellijke kosten van retourzending zijn voor uw rekening. U bent uitsluitend aansprakelijk voor het eventuele waardeverlies van de artikelen, indien dat te wijten is aan een behandeling die niet terug te voeren valt op het controleren van de geschiktheid, de eigenschappen of het functioneren ervan.
?
Modelformulier voor annulering
(Vul dit formulier in indien u de overeenkomst wenst te annuleren en zend dit terug.)
– Aan ANTHEC GmbH & Co. KG, Willy-Brandt-Weg 36, 48155 Münster, tel.: +49 (0)251 322654249, fax: +49 (0)251 32265413, mail: support@stetson.eu:
– Hierbij annuleer/annuleren ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten koopovereenkomst voor de volgende artikelen (*)/ de uitvoering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (uitsluitend bij mededeling op papier)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Even wachten aub...

Het artikel

{{var product.name}}

wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Verder winkelen
Naar winkelmandje