Verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens voor het shopping portal „STETSON.EU“ van KART Holding Verwaltungs GmbH

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze website. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privésfeer. Hieronder informeren we u uitgebreid over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens.

Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

U kunt onze pagina's bezoeken zonder nadere gegevens over uzelf te verstrekken. Wij registreren wel de toegangsgegevens die niet herleid kunnen worden tot u persoonlijk, zoals de naam van uw internetprovider, de pagina vanwaar u ons bezoekt of de naam van het opgevraagde bestand. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend ter verbetering van ons assortiment en kunnen niet worden herleid tot u persoonlijk.

Persoonsgegevens registreren we uitsluitend wanneer u die ons vrijwillig verstrekt voor uw bestelling, bij het aanmaken van een klantenaccount of bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief of catalogus. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens zonder daarvoor afzonderlijk toestemming te hebben verkregen van u alleen voor het uitvoeren en afhandelen van uw bestelling. Zodra de overeenkomst en betaling van de aankoopprijs volledig zijn afgerond worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en vernietigd zodra de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken, indien u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan [email protected] of via een link in de nieuwsbrief.

Gebruik van cookies en tools voor webanalyse

Op diverse pagina's maken we gebruik van cookies om het bezoek aan onze website zo aantrekkelijk mogelijk te maken en u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken. Het betreft kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken worden aan het eind van de browsersessie weer vernietigd op uw harde schijf (dit zijn de zogenaamde session cookies). Andere cookies blijven wel op uw computer en zorgen ervoor dat we uw computer bij het volgende bezoek weer herkennen (de zogenaamde permanent cookies). Met deze cookies kunnen we u begroeten met uw gebruikersnaam en besparen we u bij volgende bestellingen het opnieuw invullen van uw wachtwoord of gegevens. Onze partners mogen overigens via onze website geen gebruikmaken van cookies om uw persoonsgegevens op te slaan, te verwerken of gebruiken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies, tekstbestandjes die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker, zodat het gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De met de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker worden gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering ingeschakeld en daardoor worden de IP-adressen van de gebruikers van Google in lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte ingekort vóór verzending. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en pas daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en andere diensten voor de exploitant te verrichten die samenhangen met het gebruik van zijn website en internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt via een instelling in uw browsersoftware voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Ook kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) worden verzonden naar Google ter verwerking door via de volgende link een browser-plugin te downloaden en installeren. De huidige link is: "https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de"

Daarnaast maakt deze website gebruik van Google Analytics-rapporten om de demografische kenmerken en interesses van de bezoekers op te slaan. Deze informatie betreft leeftijd en geslacht en worden opgeslagen in een cookie. Deze gegevens worden afgeleid uit op de interesses afgestemde reclame van Google en uit de bezoekersgegevens van andere aanbieders en kunnen niet worden herleid tot bepaalde personen. Zij worden gebruikt voor marketingdoeleinden en voor de voortdurende verbetering van het productaanbod. Het opslaan van dergelijke gegevens kan op elk moment via de advertentie-instellingen (https://www.google.de/settings/ads) van Google worden uitgeschakeld.

Facebook-Plugins

Op onze internetpagina's worden plug-ins van Facebook gebruikt, het sociale mediaprogramma dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Plug-ins zijn bijvoorbeeld de “Like” buttons met een witte F op een blauwe achtergrond, het logo van Facebook.
Wanneer u een van onze internetpagina's opent met een dergelijke plug-in, opent uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. Daardoor verschijnt de inhoud van de plug-in in uw browser. Hierbij wordt aan Facebook gemeld dat u onze internetpagina bezocht heeft. Als u op Facebook bent ingelogd, kan Facebook deze informatie opslaan in uw Facebook-account. Als u gebruikmaakt van plug-in functies (bijvoorbeeld wanneer u klikt op de Like button of een commentaar schrijft) wordt ook deze informatie opgeslagen in uw Facebook-account en bij Facebook zelf. Dit kunt u uitsluitend voorkomen door uit te loggen voor het gebruik van de plug-in.
Hoeveel informatie en waarvoor Facebook gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt kunt u lezen in de informatie over de bescherming van persoonsgegevens van Facebook: http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php.

Gebruik van Google+-Plugins

Op onze internetpagina's worden plug-ins van plus.google.com gebruikt dat geëxploiteerd wordt door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Deze plug-ins zien er uit als buttons met daarop „+1“ op een witte of gekleurde achtergrond.
Wanneer u een van onze internetpagina's opent met een dergelijke plug-in, opent uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google. Daardoor verschijnt de inhoud van de plug-in in uw browser. Hierbij wordt aan Google gemeld dat u onze internetpagina bezocht heeft. Als u bij Google bent ingelogd, kan Google deze informatie opslaan in uw Google-account. Als u gebruikmaakt van plug-in functies (bijvoorbeeld wanneer u klikt op de „+1“-button of een commentaar schrijft) wordt ook deze informatie opgeslagen in uw Google-account en bij Google zelf. Dit kunt u uitsluitend voorkomen door uit te loggen voor het gebruik van de plug-in.
Hoeveel informatie en waarvoor Google gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt kunt u lezen in de informatie over de bescherming van persoonsgegevens van Google
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Doorgeven van persoonsgegevens

Uw gegevens worden doorgegeven aan de onderneming die belast is met de verzending indien dat noodzakelijk is voor de aflevering van de bestelling. Voor de afwikkeling van betalingen geven wij uw betaalgegevens door aan de daarvoor verantwoordelijke kredietinstelling. 

Recht op informatie

Conform de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz) heeft u recht op gratis informatie over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen en op eventuele correctie, blokkering of vernietiging daarvan. 

Contactpersoon voor bescherming van de persoonsgegevens

KART Online GmbH is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die KART Online GmbH over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met KART Online GmbH via [email protected] KART Online GmbH zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

KART Holding Verwaltungs GmbH, Oskar-Schindler-Straße 11, 50769 Köln, Duitsland
Contactpersoon: Sebastian Boekholt
Tel.: +49 251 3226540, Fax: +49 251 32265413
[email protected]

Gegevensbeveiliging

Uw persoonsgegevens worden bij het bestelproces via internet verzonden via een 1024 bit versleutelde SSL-verbinding. (Gegevens van creditcards worden niet opgeslagen maar direct opgeslagen en verwerkt door B+S Card Service GmbH, de service-provider voor ons betalingsverkeer). Wij beveiligen onze website en andere systemen met behulp van technische en organisatorische maatregelen tegen verdwijning, beschadiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door toedoen van onbevoegden. Toegang tot uw account is uitsluitend mogelijk na invoer van uw eigen wachtwoord. Behandel uw toegangsinformatie daarom altijd vertrouwelijk en sluit het browservenster af zodra u de communicatie met ons beëindigd heeft, vooral wanneer u de computer samen met anderen gebruikt.

Controle van kredietwaardigheid

Voordat wij leveren zonder betaling vooraf, behouden wij ons het recht voor uw kredietwaardigheid eventueel te laten controleren door Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden en Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg. Daarbij worden ook uw belangen conform de wettelijke voorschriften in acht genomen. De informatie wordt niet aan derden doorgegeven.

Gebruik van persoonsgegevens bij Klarna als betaalwijze

Indien u voor de betaling gekozen heeft voor aankoop op rekening via Klarna en betaling in termijnen via Klarna, stemt u ermee in dat wij voor de afwikkeling daarvan en de controle van uw identiteit en kredietwaardigheid de volgende persoonsgegevens als voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en de voor de afhandeling van de betaling en bestelling noodzakelijke gegevens, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingpercentage registreren en doorgeven aan Klarna. Deze gegevens geven we door zodat Klarna voor de afwikkeling van uw aankoop via de door u gekozen methode een rekening kan opstellen en uw identiteit en kredietwaardigheid kan controleren. Voorts heeft Klarna conform de Duitse wet op de bescherming van de persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang bij de persoonsgegevens van de koper en heeft zij deze nodig teneinde bij economische databanken gegevens op te vragen ter controle van de identiteit en kredietwaardigheid. In Duitsland kan het de volgende economische databanken betreffen:
• Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
• Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg
• Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
• infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

Ten behoeve van de beslissing over de grond, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst registreert en gebruik Klarna afgezien van een adrescontrole ook informatie over het betaalgedrag van de koper alsmede prognoses voor diens gedrag in de toekomst. Klarna berekent deze scores op basis van wetenschappelijk erkende statistische methodes. Daarbij zal Klarna onder andere uw adresgegevens gebruiken. Indien uit de berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid onvoldoende zou zijn, zal Klarna u hier per omgaande informeren.

Intrekking toestemming voor gebruik van persoonsgegevens door Klarna
1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Klarna te allen tijde intrekken. Klarna behoudt in dat geval echter het recht de persoonsgegevens te verwerken, gebruiken en verzenden indien dat noodzakelijk is voor de afwikkeling van de betaling via de diensten van Klarna, indien dat wettelijk voorgeschreven is of indien Klarna daartoe opdracht krijgt van een rechter of instantie.
2. U kunt vanzelfsprekend te allen tijde inlichtingen opvragen over de door Klarna opgeslagen persoonsgegevens. Dit recht wordt gewaarborgd door de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens. Indien u dit als klant wenst of Klarna wijzigingen omtrent de opgeslagen gegevens wenst mede te delen kunt u contact opnemen via [email protected]

Intrekken van toestemming

Mocht u bij het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebben verleend, dan willen we u erop attenderen dat u deze te allen tijde weer kunt intrekken.

You seem to be using an unsupported browser

Please use a supported browser to improve your experience.
chrome
edge
firefox
opera
safari