Colofon & herroeping

Adresgegevens shopping portal

KART Holding Verwaltungs GmbH
Oskar-Schindler-Straße 11
50769 Köln
Duitsland
 
Fax: +49 251 32265413
Internet: Stetson.eu
E-mail: [email protected]
 
Bevoegde rechter: Amtsgericht Köln – HRB 73976
Directie: Sebastian Boekholt
BTW-nummer: DE314409519

Hotline voor bestellingen en service

Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met ons support-team, telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8 tot 17 uur. Onze hotline-nummers zijn:

Nederland: 0800 0220751
België: 0800 74671
Duitsland: 0800 7838766
United Kingdom: 0800 0962801
Frankrijk: 0800 907856
Zwitserland: 0800 561923
Oostenrijk: 0800 297994
Overige landen: +49 251 322654249

Buiten de openingstijden kunt u uiteraard een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat, of schrijven via mail of via ons contactformulier. Wij doen ons best zo spoedig mogelijk te antwoorden, in de regel binnen een werkdag.

Bankgegevens voor betaling vooraf

ANTHEC GmbH & Co. KG
Deutsche Bank
Rekeningnummer: 058505900
Bankcode: 40070024

IBAN: DE03400700240058505900
BIC (SWIFT-Code): DEUTDEDB400

Concept, design en programmering

www.luum.ms

Luum GmbH
Agency for digital media
Bült 13a
48143 Münster
Duitsland

Retourzendingen

U heeft het recht om binnen een termijn van 100 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 100 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

ANTHEC GmbH & Co. KG
Retoure
Willy-Brandt-Weg 36
48155 Münster
Duitsland

Tel.: +49 251 322654249
Fax: +49 251 32265413

E-mail: [email protected]

via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 100 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 100 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: - volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:
ANTHEC GmbH & Co. KG
Retoure
Willy-Brandt-Weg 36
48155 Münster
Duitsland

Tel.: +49 251 322654249
Fax: +49 251 32265413
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur
E-mail: [email protected]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Online geschillenslechting overeenkomstig art. 14, lid 1 ODR-VO: de Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting (OS) ter beschikking, die u vindt onder: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

You seem to be using an unsupported browser

Please use a supported browser to improve your experience.
chrome
edge
firefox
opera
safari